august

    Mapové rozhraní

Oddil "Experimentalni funkce" prezentuje možnosti budoucího rozvoje databází kartoték z pozůstalostí badatelů - jde o provoz testovací, založený na vybraném vzorku, v daném případě hesle "z Rožmberka" (cca 2000 kartotéčních lístků). Toto omezení bylo nezbytné s ohledem "nadstavbové" údaje (genealogické vazby mezi jednotlivými osobami, identifikace lokalit a jejich opatření GPS souřadnicemi apod.),kterými lze v tuto chvíli opatřit jen limitovaný vzorek dat.